5,6 miljoner till Skapande skola i Värmland

Värmlands skolor får totalt drygt 5,6 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 22 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Femton kommuner samt en friskola får bidrag.

– De flesta kommuner i Värmland har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Ett exempel på detta är Säffle kommun som vill arbeta med bland annat teater, dans, konst och litteratur och samarbetar med många regionala kulturaktörer och enskilda professionella kulturaktörer. De får 365 000 kr i Skapande skola-bidrag.

Eda kommun har under flera år arbetat med Skapande skola-verksamhet och fördjupar sig ytterligare genom att tillföra områdena dans, konst och cirkus i år. De får 185 000 kr.

Grums kommun återkommer i år efter ett uppehåll på grund av omorganisation. Eleverna i årskurs 1-3 planerar att arbeta med en cirkusgrupp.  I årskurs 4-5 kommer man att arbeta med film i samarbete med Film i Värmland. För det får de 100 000 kr.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Säffle kommun:
Rose-Marie Hultebring, grundskollärare
Telefon: 0533-681 456, 070-352 44 85
E-post: rose-marie.hultebring@saffle.se

Kontaktperson i Eda:
Ann-Kristin Brännström, rektor
Telefon: 0571-311 90, 070-/302 45 12
E-post: ann-kristin.brannstrom@eda.se

Kontaktperson i Grums:
Line Monclair, rektor
Telefon: 0555-420 20, 0709-543 143
E-post: line.monclair@grums.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera