5,8 miljoner till Skapande skola i Dalarna

Dalarnas skolor får totalt 5,8 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 23 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. 14 av länets 15 kommuner samt två friskolor får bidrag.

– Många kommuner i Dalarna har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Falu kommun har under de senaste åren utvecklat ett gediget Skapande skola-arbete och får i år hela sitt sökta belopp, 1 246 700 kr. Även Borlänge får ett stort belopp, 1 260 000 kr. I båda kommunerna beräknas kring 4 800 elever få ta del av insatserna, som omfattar många olika konstområden, som t ex nycirkus, drama/berättande och fotografi.

Malung-Sälens och Leksands kommuner får även de det bidragsbelopp de söker, 280 000 kr respektive 356 700. Alla elever kommer att få del av samarbete med professionella kulturarbetare, lokala men även från regionala institutioner.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktpersoner
Falun: Joakim Lindblad
Telefon: 023-821 71, 070-671 56 48

Borlänge: Margareta Gåfvels
Telefon: 0243-744 71, 073-719 04 71

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera