6,1 miljoner till Skapande skola i Jönköpings län

Jönköpings skolor får sammanlagt 6,1 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel vid det första beslutstillfället för läsåret 2013/2014.Totalt omfattas drygt 23 000 elever i grundskolans årskurs 1–9, särskolan och förskoleklass av kulturinsatserna. Elva kommuner och en fristående skola får bidrag.

– Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Gnosjö, Habo, Sävsjö och Tranås kommuner får hela det ansöka beloppet för att genomföra planerade kulturaktiviteter. Litteratur/berättande/skrivande, musik och dans med eleverna är de populäraste uttrycksformerna i Jönköpings län.

Aneby kommun kommer att fokusera på värdegrundsfrågorna i Barnkonventionen. Genom att läsa sagor/myter, skriva egna berättelser och pedagogiskt drama  är avsikten att eleverna ska exemplifiera olika situationer och hitta lösningar på konflikter, exempelvis mobbning och kränkningar. Migrationsverkets asylboende barn deltar i insatserna.

Eksjö kommuns ansökan omfattar samtliga åtta kommunala skolor. De planerar bland annat workshops i västafrikanskt trumspel och dans med dramaövningar, ett grafikprojekt med Eksjö Museum och en låtskrivarworkshop med professionell musikgrupp. För samtliga elever planeras ett rytm- och dansprojekt med Småland Musik och Teater.

I Habo kommun läggs fokus på att eleverna kommer i kontakt med det svenska språket ur flera aspekter– exempelvis berättande, författarbesök, teater och musik är områden där det svenska språket har en central roll.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 350 skolhuvudmän i hela landet. Närmare 700 000 elever i grundskolans årskurs 1–9 och förskoleklass berörs.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Kontaktperson i Aneby kommun:
Bo Rofors, barn- och utbildningschef
Telefon: 0380-463 04, 0739-01 28 39
E-post: bo.rofors@aneby.se

Kontaktperson i Habo kommun:
Per Sandberg, rektor
Telefon: 036-442 81 19, 0734-61 33 64
E-post: per.sandberg@habokommun.se

Kontaktperson i Eksjö kommun:
Magnus Axelsson, museipedagog
Telefon: 0381-365 72, 070-272 80 07
E-post: axmg@eksjo.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera