8,6 miljoner till Skapande skola i Östergötland

Östergötlands skolor får totalt 8,6 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 33 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Tolv av länets kommuner samt fyra fristående skolor får bidrag.

– De flesta kommuner i Östergötland har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan. Boxholms kommun har stått över ett par år, men återkommer i år, vilket är mycket positivt.

Boxholms kommun får 130 000 kr för bl.a. cirkusskola, författarbesök och dramaövningar med inslag av improvisationsteater. De har sökt bidrag för kulturverksamhet för alla sina 495 elever i årskurs 1-9.

Linköpings kommun har ett väl utvecklat Skapande skola-arbete och får i år 2 950 000 kr. I deras ansökan ingår ett brett utbud av kulturaktiviteter med olika kulturaktörer. Alla 11 630 elever omfattas.

Norrköpings kommun räknar med 8 712 elever och får 2 200 000 kr. Även där planeras för många olika kulturella uttrycksformer, bland annat lajv och film. Norrköpings nya Cnema, som är ett mediepedagogiskt centrum och en del av Visualiseringscenter, syns inte bara i den egna kommunens ansökan utan har fått stort genomslag bland övriga kommuner och fristående skolor.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Boxholms kommun:
Erika Horvat, bibliotekarie
Telefon: 0142-895 83, 070-796 75 45
E-post: erika.horvat@boxholm.se

Kontaktperson i Linköping:
Christin Ericsson, sakkunnig
Telefon: 013-20 77 95, 070-775 00 39
E-post: christin.ericsson@linkoping.se

Kontaktperson i Norrköping:
Boel Johnson, programsekreterare
Telefon: 011-15 24 21, 073-020 16 96
E-post: boel.johnson@norrkoping.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera