Dags att beställa årets barnbokskatalog

Barnbokskatalog 2014/2015 är här! I katalogen hittar du utvalda böcker för barn och unga. Katalogen sprids i hela 400 000 exemplar och är gratis. Syftet är att guida barn, unga och vuxna i bokfloden.

Barnbokskatalogen är en hjälp för barn, unga och vuxna att hitta böcker som är läsvärda. I katalogen presenteras ett urval barn- och ungdomsböcker, faktaböcker, serier och böcker på andra språk utgivna i Sverige.
I årets katalog blir barnbokskaraktärer intervjuade.

Barnbokskatalogen produceras av Kultur i Väst med uppdrag från Kulturrådet och sprids till barn och unga via bibliotek, skolor, bokhandlare eller via webben.

Katalogen lanseras på Bokmässan torsdag den 25 september. Den finns att hämta på Kulturrådets Ung scen i A-hallen och i Barnens bibliotek/Kultur i Västs monter D05:12.Bokjuryn 2014 drar igång
Barnbokskatalogen är en del i arbetet med Bokjuryn – en nationell omröstning där barn och unga upp till 19 år röstar fram årets bästa böcker. Förra året röstade 35 000 barn, vilket gör att alla som röstar ingår i landets största bokjury. Bokjuryn engagerar också ett stort antal bibliotekarier och pedagoger i ett omfattande lässtimulerande arbete.
Röstningen startar 1 januari och vinnarna presenteras på Världsbokdagen 23 april 2015.

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Katarina Dorbell, redaktör, Barnens bibliotek/Kultur i Väst
Telefon: 0708-18 20 02
E-post: katarina@barnensbibliotek.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera