Dans i skola-biennal 5-7 oktober 2007Skolklasser bjuds in att dansa på Kungl. Operan, Dansmuseet och Kungl. Svenska Balettskolan för att tillsammans med beslutsfattare, lärare, danslärare, dansare och koreografer manifestera barnen, dansen och yttrandefriheten och visa vilket internationellt språk dans är.

Föreställningar, seminarier och workshops står på programmet.

Kontakt: Frågor om biennalen skickas till helene.komlos.grill@kulturradet.se

Arrangör: Statens kulturråd och Programmet Dans i skolan.

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera