Drömställen och godnattsagor ska öka läslusten

Kulturrådet fördelar nu drygt 5,4 miljoner kronor för att främja läsande bland barn och unga. Det är 37 olika läsfrämjande projekt runt om i landet som får bidrag och det är allt från bokbloggar till kurser i att skriva dramatik.

Kulturrådet prioriterar projekt som bidrar till att levandegöra litteraturen och drygt 1,5 miljoner kronor går till den här typen av verksamhet. Bland andra får berättarkompaniet Fabula bidrag till projektet Unga läser och berättar, och Kulturhuset i Stockholm får bidrag till utställningen Allemansland om författaren Lennart Hellsing.

Ett av de största projekten som nu får bidrag är Läskonster. Det är ett samarbetsprojekt mellan nio länsbiblioteket och målet är att skapa platser för nya kreativa former av lässtimulans där barn och unga kan uppleva oväntade möten med boken och berättelsen.

Enligt Kulturrådets strategi för arbete med kultur för barn och unga ska alla barn och unga få lika möjligheter till ett kulturellt och konstnärligt utbud. Kulturrådet ger därför bidrag till bland andra Akademiska barnsjukhuset i Uppsala som ska skapa "drömställen" där barn med hjälp av olika medier kan få upplevelser och komma i kontakt med biblioteket.

Eftersom det finns ett stort behov av forskning inom området prioriterar Kulturrådet projekt med anknytning till sådan. Malmö högskola ska göra en vetenskaplig utvärdering av projektet Godnattsagor inifrån, Borås kommun och Högskolan i Borås arbetar med ett projekt för att dokumentera läsfrämjandemetoder och Länsbiblioteket i Jönköping utforskar samverkan förskola/bibliotek i ett projekt tillsammans med högskolan i Jönköping.

Hela listan över beviljade bidrag finns på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se/beviljadebidrag

Ytterligare information
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: cay.corneliuson@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Om du inte vill ha pressmeddelanden från Kulturrådet meddela oss per e-post: press@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 80 anställda.

Prenumerera