Fokus på Kultur i arbetslivetKulturrådet fördelar i år 6,2 miljoner kronor i bidrag till kultur i arbetslivet och det är framför allt fackföreningar och arbetsgivare som söker bidrag i samarbete med olika kulturutövare. Syftet kan bland annat vara att erbjuda de anställda konstnärliga upplevelser och förbättra arbetsplatsernas estetiska miljö.

– Kulturarbetarnas och konstnärernas närvaro på arbetsplatserna kan innebära en ökad tillgänglighet. Det handlar om att närma sig människors livsvillkor i vardagen men också att öppna dörrar för dem som inte är så kulturvana, säger Erik Åström, sakkunnig inom konst och museiområdet på Kulturrådet.

Inspirationsdagen om kultur i arbetslivet äger rum på Folkets Hus i Umeå, kl. 9:30-19:00, tisdagen den 17 oktober 2007. Inbjudna är arbetsgivare, arbetstagare och konstnärer i projekt för kultur i arbetslivet. Seminarieprogrammet innehåller projektpresentationer, kulturpolitiska samtal och konstnärliga inslag.
Medverkar gör bland andra Henrik Toremark, stabschef på Kulturdepartementet, och Kristina Rennerstedt generaldirektör för Kulturrådet.

Läs mer om inspirationsdagen på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Ytterligare information: Ingrid Hemström, handläggare Telefon: 08-519 264 94 E-post: ingrid.hemstrom@kulturradet.se

Per Svenson, presschef Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80 E-post: per.svenson@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera