Följ Kulturrådets konferens om romsk kultur via SVT 2 och på webben

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att anordna en konferens om romsk kultur och historia. Tanken är att visa vilken betydelse romsk kultur har för våra gemensamma kulturarv. Konferensen anordnas den 12 mars. Förmiddagens program direktsänds av SVT Forum kl. 09.00-11.30. Sändningen kan ses i SVT 2, och även följas via webben på SVT Play, SVT Forums webbplats och Kulturrådets webbplats.

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar