Göteborg får 4,7 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Göteborgs stad har fått det största bidragsbeloppet, 4,7 miljoner kronor.

Göteborgs stad får bidrag för ett två-årigt projekt för att skapa kvalitet i äldres vardag. Det gäller metodutveckling, implementering, spridning och forskning och innebär en samverkan mellan Kulturförvaltningen, Senior Göteborg, stadsdelsförvaltningen Centrum samt Centrum för Kultur och hälsa vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Projektet bygger på framgångsrikt arbete kring generationsmöten inom exempelvis teater som bedrivits med medel från Kulturrådet sedan 2011.

– Här finns en etablerad infrastruktur som utgör en bra grund för fortsatt utveckling, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med förankring och medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Västra Götalandsregionen har också fått en halv miljon kronor för att utveckla modeller inom musik, dans och bildkonst i tre pilot-kommuner: Ulricehamn, Mölndal och Skövde. Vänersborgs kommun har fått 480 000 kr för metodutveckling och forskning, bland annat genom ett samarbete med Danspedagogpoolen Fyrbodal och Högskolan Väst.

Ytterligare information

Tua Stenström
Handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktpersoner i Göteborg:
Annica Sjölander
Göteborgs stads kulturförvaltning
Tel: 031-7866926 el 0766-186926

Zsolt Szanto
Utvecklingsledare
Göteborgs stad centrum
Tel: 031-3657138 eller 0706- 511053

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera