Gotlands skolor får Skapande skola-bidrag

Gotlands skolor får totalt 1 131 000 kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för läsåret 2012/2013.

Över 4 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 omfattas av kulturinsatserna. Ansökan gäller 31 kommunala skolor och två fristående skolor i Visby, Montessori Friskola i Visby och Orionskolan har också ansökt om och fått bidrag.

– Gotlands kommun har varit med i Skapande skola-arbetet från början, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Kommunen får 1 100 000 kr i Skapande skola-bidrag. Montessori Friskola får de 11 000 kronor man ansökt om för en professionell konstnär som ska handleda eleverna i en process från skräp till konst till utställning. Orionskolan får 20 000 kronor för att arbeta med cirkus.

Bland kommunens planerade insatser kan nämnas insatser där eleverna skapar tillsammans med konstnärer i olika material, t.ex. återvinningsmaterial, keramik etc. Ytterligare exempel är skapande verkstad på Bergmancentret på Fårö. I samtliga aktiviteter ingår professionella kulturaktörer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Gotlands kommun:
Per-Olof Sahlberg, verksamhetsspecialist
Telefon: 0498-26 33 91, 070-447 68 20
E-post: per_olof.sahlberg@gotland.se

Kontaktperson för Orionskolan:
Erik Enström, rektor
Telefon: 0498-21 21 90, 0708-752 988
E-post: erik.enstrom@orionskolan.se

Kontaktperson för Montessori Friskola:
Tina Örnberg
Telefon: 0498 -21 81 44, 070-667 90 81
E-post: tina@montessorigotland.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera