Halland får 4,9 miljoner till kultur i skolan

Fem kommuner och tre fristående skolor i Hallands län har sökt och fått Skapande skola-medel. 4,9 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Fler än 22 000 elever beräknas ta del av insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Falkenbergs kommun arbetar starkt med elevdelaktighet, teman och frågor som elever och pedagoger tycker är viktiga. Även de fristående skolorna Pontos Grundskola i Onsala och Särö Montessoriskola Daggdroppen har starkt fokus på elevdelaktigheten. Falkenbergs kommun får 1 020 000 kronor för att arbeta med bland annat lajv, film, konst, teater och litteratur. Totalt 4 200 elever kommer att omfattas. Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Anders Karlsson, Falkenbergs Kommun
Telefon: 0703-99 90 73
E-post: anders.carlsson@falkenberg.se 

Anna Clingston, Pontos Grundskola väst AB
Telefon: 0702-455 687
E-post: anna.clingston@pontosgrundskola.se

Särö Montessoriskola Daggdroppen
Telefon: 0709-502051
E-post: estera@saromontessori.com
 

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.