Halland får 5 miljoner till kultur i skolan

Hallands skolor får 5 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 22 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. Fem kommuner samt två fristående skolor beviljas bidrag.

- Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Konst, dans, musik och teater med eleverna är mest populärt men även litteratur och hantverk.  

I år var första gången som Skapande skola även omfattar förskoleklass och det har Hallands läns skolhuvudmän tagit fasta på. Samtliga ansökningar inkluderar förskoleklass och de som har särskola inkluderar dessa klasser.  

Falkenbergs kommun vill vidareutveckla sitt Skapande skola arbete och bjuda in det fria kulturlivet i högre utsträckning. Insatser som planeras är bland annat att prova på cirkus, låtskrivande, filmskapande, design och stadsplanering. Ett slöjdprojekt tillsammans med Falkenbergs museum och nämnden för hemslöjdsfrågor planeras också. Falkenberg beviljas drygt 1,2 miljoner kronor för insatser som involverar kommunens samtliga elever.

I Varbergs kommun planeras en rad olika projekt bland annat ett glaskonstprojekt och ett projekt där eleverna tillsammans med en arkitekt och en konstnär gör utsmyckning till en ny skola. Varberg har ett stort nätverk med kulturaktörer och betonar i sina verksamhetsmål att kulturutbudet ska stimulera både bredd och spets. Varberg beviljas drygt 630 000 kronor.  

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola insatserna är ett komplement till ordinarie kulturinsatser i skolan. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 16
E-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Falkenbergs kommun:
Anders Carlsson, Rektor Kulturskolan
Telefon: 0346-88 65 66, 0703-99 90 73
E-post: anders.carlsson@falkenberg.se

Varbergs kommun:
Joachim Wadström, Grundskolechef
Telefon: 0340-88 582, 072-233 85 82
E-post: joachim.wadstrom@varberg.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera