Jämtland får 2,9 miljoner till kultur i skolan

Alla kommuner i Jämtland har sökt och fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 2,9 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Fler än 11 000 elever beräknas ta del av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Bräcke, Ragunda och Åre är tre kommuner som lyckats väl med sina ansökningar. De får 165 000, 140 000 respektive 210 000 kronor.

– De har alla långsiktiga planer för hur de vill arbeta med kultur i skolan de närmaste åren, och de tar elevernas delaktighet på allvar, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08 – 519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokal kontakt
Catarina Julin Nygren, Bräcke kommun
Telefon 0696-16540, 070-3750644

Carina Landin, Ragunda kommun
Telefon 0696 68 20 00, 070 537 48 40

Berit Lindh, Åre kommun
Telefon: 0647-169 61, 070-567 66 24


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.