Kajfes, Spinn och Fisksätra museum beviljas stöd av Kulturrådet

Turnéer, gästspel och internationella samarbeten. Det är områden som Kulturrådet stödjer när bidragen för internationell kulturverksamhet fördelas. Drygt 2,5 miljoner kronor kommer 56 aktörer till del.

Kulturrådet har vid denna ansökningsomgång behandlat drygt 150 ansökningar. Ansökningarna gäller främst musik, dans, teater samt bild- och formområdet. Några exempel på beviljade bidrag är Goran Kajfes Subtropic Orchestra som åker på en första USA-turné, Föreningen Rere/ Christina Tingskog som gör ett gästspel i Almada, Portugal i höst och Danskompaniet Spinn som gästspelar på Enter-festivalen Gent i Belgien.

Scenen MDT beviljas stöd för att ingå i DÉPARTS, som är ett europeiskt nätverksprojekt för dans. Nätverket är uppbyggt kring att presentera och stödja nya utexaminerade koreografer och beviljades nyligen EU-stöd.

Inom bild- och formområdet är det fler som får stöd från Kulturrådet för första gången, exempelvis galleri Sebastian Schildt för samtida konsthantverk. Schildt får stöd för att resa med fyra konstnärer till Collect, en av de främsta årliga mässorna för konsthantverk. Fisksätra museum ska bland annat undersöka hur den konstnärliga processen kan bidra med nya perspektiv på lokalsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

Kulturrådet har vid sin bedömning tittat på konstnärlig kvalitet samt även på sammanhanget där projektet äger rum.

– En del av bedömningen vid turnéansökningar handlar om hur grupperna ska få större kontaktnät och förbättrade möjligheter till fler arbetstillfällen på en internationell arbetsmarknad, säger Anna Selvåg, handläggare på Kulturrådet.

Läs mer om fördelningen: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/

Ytterligare information
Anna Selvåg, handläggare
Telefon: 08-519 264 29
E-post: anna.selvag@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera