Kalmar län får 1,5 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Regionförbundet i Kalmar län får 1,5 miljoner kronor.

Regionförbundet i Kalmar län får bidrag för en flerårig strategi för att utveckla tillgången till kultur för äldre. Projektets ska utformas med utbildningar, workshops, seminarier och nätverksbyggande som arbetsmodell. Genom mindre pilotprojekt ska olika metoder och arbetsformer prövas. Pilotprojekten kan drivas av hälsocentraler, psykiatri och omsorg tillsammans med kulturorganisationerna. Linnéuniversitetet finns med som en samarbetspart och projektet ska följas upp systematiskt och metodiskt för att lägga grunden för en arbetsmodell i större skala.

– Tankarna i ansökan stämmer väl överens med regionens kulturplan 2014-2016, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. En politisk förankring är ofta avgörande för att ambitionerna ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson, Regionförbundet i Kalmar län:
Maria Agestam
Telefon: 0480 44 83 86, 070 610 8386

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.