Kalmar län får 4,8 miljoner till kultur i skolan

Samtliga tolv kommuner i Kalmar har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Kulturrådet beviljar 4 799 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan. Totalt beräknas nästan 21 000 elever delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Kalmar kommun får 1,5 miljoner kronor för kulturaktiviteter som tangerar områden som demokrati, normer och värden. Insatserna omfattar även fem fristående skolor och särskolan. Projekten handlar bland annat om historiska tidsresor, rollspel, utsmyckning av skolan och frågor kring varför kön uppfattas som så viktigt. Partners är bland annat Ölands Dramatiska Teater, Länsmusiken, professionella bild- och formkonstnärer. Eleverna har varit delaktiga i beslutsprocessen. Västerviks kommun har beviljats 830 000 kronor, bland annat till projektet Teknik-design. Designer berättar om yrket vid besök ute på skolorna och inspirerar eleverna att designa egna produkter som är kopplade till teknik och bild och har ett miljöperspektiv. För att öka elevernas intresse för kvalitetsfilm kommer Västervik också att ta in en regissör som filmar och redigerar digitala berättelser med yngre skolbarn.

– Det är roligt att så här konkret få höra om elevernas inflytande och delaktighet, säger Ewa Dahlberg, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Kalmar: Ragnhild Pedersen Wallberg, samordnare
Telefon: 0480-45 30 33
E-post: ragnhild.wallberg@kalmar.se

Västervik: Lise-Lott Gustafsson Moschiri, kultursamordnare
Telefon: 0490-25 40 00
E-post: lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

 

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.