Kultur för äldre - ett nordiskt expertmöte

Kulturrådet arrangerar ett nordiskt expertmöte om kultur för äldre den 28 november på Folkoperan i Stockholm. Konferensen handlar om att förbättra äldre människors möjligheter att ta del av kultur. Den första utvärderingen av satsningar på Kultur för äldre redovisas.

– En grundbult i kulturpolitiken är att alla ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet, även äldre och sjuka, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Kulturaktiviteter talar till det livskraftiga i individen, skapar nya sociala sammanhang och bidrar till en känsla av mening för människor.

Konferensen är ett expertmöte där forskare, myndigheter och organisationer som arbetar med kultur och äldre kan få delge ny kunskap och utbyta erfarenheter. Målet är att hitta rutiner som främjar ökad samverkan och leder till förbättrad kvalitet och som kommer hela Nordens åldrande befolkning till godo.

Några av talarna på konferensen är kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Gunnar Bjursell från Karolinska institutet, riksdagsledamoten Barbro Westerholm och Ragnwi Marcelind från Socialdepartementet. Marianna Kajantie från Glaspalatset i Helsingfors, representanter från den kulturella spaserstokken i Trondheim och andra nordiska ämnesspecialister berättar om sina erfarenheter.

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor till äldre människors delaktighet i kulturlivet. Det här är tredje fördelningen sedan regeringens satsning på kultur för äldre startade. Sammanlagt har 70 miljoner fördelats under en treårsperiod. Landsting och regioner har prioriterats den här gången eftersom de bedöms ha stor betydelse för långsiktighet och spridning av kulturinsatser. Kommuner som tänker nytt, visar på strategiska samarbetsparter och även bidrar med egen finansiering har valts ut.

Välkommen till Folkoperan, Hornsgatan 72, Stockholm 28 november klockan 9.30
Osa senast 25 november till helene.oljons@kulturradet.se om du vill ha lunch:

Ytterligare information:
Eva Ottosson
Projektledare
Telefon: 08 – 519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.