Kulturrådet lyfter förnyelse, variation och regional spridning inom dansområdet

Kulturrådet har fördelat 2,6 miljoner kronor i stöd till fria dansgrupper och koreografer av hög konstnärlig kvalité. Av 16 beviljade ansökningar får fyra stöd från Kulturrådet för första gången.

– Kulturrådets referensgrupp har lagt vikt vid konstnärlig förnyelse, regional spridning samt en variation av sceniska uttrycksformer och format, säger Julia Sundberg, handläggare på Kulturrådet.

Tre grupper uppger barn och unga som sin huvudsakliga målgrupp för projekten. Det är Föreningen Somatic Noise, Sardine Sauvage och Autopilot som samtliga skapar danskonst för en yngre målgrupp.

Internationella samarbeten kännetecknar dansområdet vilket återspeglas i flera av de projekt som får stöd. Exempelvis har Big Wind, Jefta van Dinther, FA Linnea Martinsson, H2dance, och Äckligt Kulturella personers Sällskap presenterat projekt vilka innefattar en internationell dimension.

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen ligger till grund för bedömningen. De långsiktiga målen i strategin är förbättrade produktions- och arbetsvillkor, ökade internationella danssatsningar och ökad tillgång till professionell dans.

För år 2012 har Kulturrådet avsatt totalt 26,4 miljoner kronor till dansgrupper och koreografer.

Läs mer
Bidrag till Fria dansgrupper: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen: www.kulturradet.se/sv/bidrag/dans/

Ytterligare information
Julia Sundberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 11
E-post: julia.sundberg@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

 

 

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera