Kulturrådet och Tillväxtverket beviljar stöd till kulturexport

För tredje gången i år beviljas aktörer stöd för att öka internationaliseringen och exporten av svensk konst och kultur. Kulturrådet samverkar med Tillväxtverket för att möjliggöra för mellanledsaktörer att verka på internationella mötesplatser.

Några exempel på områden som fått stöd den här omgången:

  • Scenkonst: Sammanlagt beviljas fem ansökningar som gäller medverkan på internationella mötesplatser för scenkonst i Nordamerika. Två av dessa, Svenska Assitej och Dansstationen beviljas stöd för medverkan på IPAY, en av världens största scenkonstmässor för barn och unga.
  • Litteratur: Fyra ansökningar prioriteras, två för medverkan på internationella mötesplatser och två för provöversättningar till engelska.
  • Bild och form: Medverkan på konsthantverksmässan Collect i London, Venedigbiennalen och The European Triennal for Contemporary Jewelry i Mons.

26 stycken ansökningar kom in till detta fördelningstillfälle och tolv stycken prioriterades.

Läs mer
Kulturexport

Ytterligare information
Elin Norquist, samordnare internationella frågor
Telefon: 08 519 264 59
elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera