Kulturrådet på Folk och Kultur

På onsdag drar första upplagan av Folk och Kultur igång. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och platsen är Munktellstaden i Eskilstuna. Kulturrådet är på plats alla fyra dagarna, 7–10 februari, för att presentera våra nya satsningar och regeringsuppdrag.

Vi arrangerar fyra egna seminarier, deltar i tre paneldebatter och presenterar Kulturrådets verksamhet i vår monter.

Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör, deltar i två paneldebatter: Finns det verkligen bra kultur i hela Sverige? och Är popmusik kultur? Nina Frid, litteraturhandläggare, debatterar kultur i äldreomsorgen genom regional samverkan.

Vi får också en nulägesrapport från Äga rum och veta mer om kulturskolans roll i Norden. Kultursamverkansmodellens möjligheter och Kulturrådets nya regeringsuppdrag är andra spännande seminarier att delta i.

På Arenascenen i utställartorget visas en snabbexposé över den fria bild- och formkonsten och fria musikarrangörer i Sveriges samtliga 21 län.

Välkommen!

Ytterligare information
Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera