Landstinget får en halv miljon till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Örebro läns landsting har fått en halv miljon kronor.

Örebro läns landsting får bidrag för att utveckla kulturaktiviteter för äldre patienter på länets tre sjukhus. Det gäller framför allt inom litteraturområdet och eget skapande inom bild och form. Samverkan kommer att ske med patientbiblioteken och regionbiblioteket, samt genom konstkonsulenten på Örebro län och Konstfrämjandet Bergslagen. En fotograf och filmare ska dokumentera processen. Slutresultatet kommer att bli en modell för fortsatt samarbete omkring kultur för äldre i länet.

– Landstinget har redan i sin kulturplan aviserat insatser för att skapa ett regionalt nätverk och initiera nya satsningar på det här området, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. En politisk förankring är ofta avgörande för att goda ansatser ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Örebro läns landsting:
Daniel Eriksson
Telefon: 019-602 72 47, 070-692 7247


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera