Lycksele kommun får 400 000 till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Lycksele kommun har fått 400 000 kronor.

Lycksele kommun får bidrag för att utveckla kulturutbudet för äldre. Kommunen har redan ett samarbete med Västerbottens läns kultur för seniorer-projekt men vill fortsätta på detta tema med ett lokalt anpassat kulturutbud, som även omfattar till exempel ursprungsbefolkningen och utlandsfödda.

– Vi bedömde att det finns en förankring i kommunen och ett stöd från regionen som gör att den här satsningen kan bli riktigt bra, säger handläggare Tua Stenström på Kulturrådet.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Lycksele kommun:
Nina Loughlin
Telefon: 0950-16690, 070-3102787


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.