Många fria teatergrupper får stöd för första gången

Drygt 60 procent av de fria teatergrupper som nu beviljas projektstöd får det för första gången. Kulturrådet fördelar 4,4 miljoner kronor till 28 grupper, 17 av dessa har inte tidigare beviljats stöd från Kulturrådet.

– Kulturrådets referensgrupp har valt att lägga särskild vikt vid konstnärlig kvalitet, att en mångfald av sceniska uttryck får god spridning över hela landet samt att berättelser som vanligtvis inte gestaltas på teaterscenerna får möjlighet att nå en publik, säger Elin Norquist, handläggare på Kulturrådet.

Strindbergsåret 2012 uppmärksammas genom tre projekt som utgår från Strindbergs liv och verk. Dotterbolaget i Stockholm och 123 Schtunk i Halland ska genom clownen utforska olika verk av författaren. Scenkonstkollektivet Teater Mutation i Malmö beviljas stöd för att utforska Strindbergs kvinnoporträtt.

Läs hela listan med beviljade bidrag: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/

Ytterligare information
Elin Norquist, handläggare
Telefon: 08-519 264 59
E-post: elin.norquist@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera