Museerna har tappat 1,4 miljoner besökareFör årets första kvartal redovisades en kraftig minskning av publiksiffrorna, motsvarande ca 40 procent jämfört med besöksutfallet för första kvartalet 2006. Publikbortfallet under tredje kvartalet ligger på ungefär samma nivå. En generell slutsats måste därför vara, sägs i rapporten, att de kraftigt minskade publiksiffrorna för de tre första kvartalen 2007 måste ses mot bakgrund av att den generella fria entrén vid museerna slopades 1 januari 2007.

Rapporten redovisar besöksutvecklingen vid Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska museet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Arkitekturmuseet redovisar det mest dramatiska publikbortfallet från ca 291 000 rapporterade besök t o m tredje kvartalet 2006 till endast 56 000 besök t o m tredje kvartalet 2007. Detta motsvarar en nedgång på 81 procent. Hallwylska museet, Skoklosters slott och Livrustkammaren redovisar också stora bortfall på drygt 60 procent.

Läs hela rapporten på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Ytterligare information: Sten Månsson, statistiker Telefon: 08-519 264 56 E-post: sten.mansson@kulturradet.se

Per Svenson, presschef Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80 E-post: per.svenson@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera