Nordiskt expertmöte om fristäder för konstnärlig yttrandefrihet

Kulturrådet arrangerar ett nordiskt expertmöte om förföljda kulturskapare i Malmö den 11–12 november: Safe Havens for Artists at Risk – a Nordic Perspective. Fokus ligger på frågan om att vidga fristadsarbetet till fler konstarter än litteratur. Mötet ska visa på vikten av fri konst, kultur, journalistik och litteratur i ett demokratiskt samhälle. Och att Norden kan göra skillnad för förföljda kulturutövare i världen; vi vill uppmuntra fler kommuner att bli fristäder.– Fristäder för förföljda författare och yttrandefrihet berör mig oerhört starkt, och är några av de kulturfrågor jag driver hårdast som generaldirektör på Kulturrådet, säger Kennet Johansson. Jag ser fram emot två dagar av intressanta möten med människor som lever i exil och som berikar det nordiska kulturlivet samt med de individer och organisationer som arbetar för konstnärlig yttrandefrihet.Många författare, konstnärer, musiker och andra aktivister som kommer till Moriska paviljongen i Malmö. För första gången sammanförs dissidenter, konstnärer, och erfarna organisationer med administratörer och kommunpolitiker som vill komma igång med fristadsarbetet och skapa fler fristäder för kulturskapare. Mötet arrangeras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet i samarbete med Malmö stad.På kvällen bjuds in till arrangemanget The Impossible Music Sessions Sthlm – Session #2 som är ett gränsöverskridande samarbete mellan censurerade musiker och lokala artister, där ”förbjuden” musik framförs live.
De två förföljda tunisiska rapparna Weld El 15 och Klay BBJ intervjuas via skype. Khaled Harara, Göteborgs nya fristadsförfattare är rappare från Palestina, som, tillsammans med General Knas (Svenska Akademien), Daniel Boyacioglu och Hanouneh & The Awakening Band framför musik skriven och inspirerad av de tunisiska rapparna under kvällen.

Hela programmetLäs mer om kvällsprogrammet på The Impossible Music Sessions StockholmSe webbfilm om Khaled Harara

Ytterligare information
Fredrik Elg, projektledare för fristäder
Tel: 08-519 264 48
E-post: fredrik.elg@kulturradet.seEva Ottosson, projektledare
Tel: 08-519 264 24
E-post: eva.ottosson@kulturradet.seHelene Oljons, pressekreterare
Tel: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Illustration: Mana Neyestani.

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media