Norrbotten får 4,3 miljoner till kultur i skolan

Nio kommuner i Norrbottens län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Sammanlagt 4,3 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio i grundskolan. Nästan 15 000 elever beräknas få del av kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

I Kiruna kommer eleverna i de kommunala grundskolorna, två fristående skolor och sameskolan att få arbeta med dans och arkitektur kopplat till stadsflytten. För detta projekt får de 700 000 kronor. Ett annat exempel är Arvidsjaur, som får 200 000 kronor för att alla elever i grundskolan ska få arbeta med egna berättelser men inom olika konstuttryck, som t ex slöjd och dans. Övertorneå får 109 000 kronor för bland annat dans, bildkonst och musikskapande för alla sina grundskoleelever.

– De här kommunerna har alla långsiktiga planer för hur de vill arbeta med kultur i skolan de närmaste åren, och de tar elevernas delaktighet på allvar, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor för läsåret 2014/2015 till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Lokal kontakt
Kiruna kommun:
Caroline Andersson Telefon 0980-70546, 0730-557454

Arvidsjaurs kommun: Camilla Freedman
Telefon 0960-15766, 070-6972980

Övertorneå kommun:
Lena Hannu
Telefon 070-6280383

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.