Östergötland får 10 miljoner till kultur i skolan

Tolv kommuner och fyra fristående skolor i länet har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 9,9 miljoner kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Över 42 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Linköpings kommun får 3 220 000 kronor. Många skolor i Linköping vill satsa på bild, medier och film. Också författarbesök och workshops fortsätter vara viktiga insatser.

Finspångs kommun får 440 000 kronor. Man kommer vidareutveckla ett samarbetsprojekt mellan kommunens två högstadieskolor med skådespeleri, dans, rytmik, musicerande och skapande i bild, text och form. Elever i årskurs 3-6 kommer att arbeta med en keramiker.

Valdemarsviks kommun får 175 000 kronor för en långsiktig satsning på film. Eleverna får också träffa andra professionella konstnärer som berättar om sina yrken.

– Att eleverna ges möjlighet att få inblick i professionella kulturutövares yrken ger ett mervärde, säger Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Helena Rolandsson, sakkunnig, Linköpings kommun
Telefon: 013-20 65 79
E-post: helena.rolandsson@linkoping.se

Hans Sandberg, rektor, Finspångs kommun
Telefon: 0730-404 032
E-post: hans.sandberg@finspang.se

Gun Töllefsen, kulturchef, Valdemarsviks kommun
Telefon: 0123-193 45
E-post: gun.tollefsen@valdemarsvik.se


Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.