Pressinbjudan. Kulturrådet presenterar: Internationella kulturbidrag – hur funkar det?

Kulturrådet har ett särskilt ansvar att utveckla internationaliseringen inom kulturområdet och ser det som en prioriterad uppgift. Därför bjuder vi nu in till en informationsträff om internationella bidrag. Konstnärsnämnden, Svenska Institutet, Musikverket, Kulturbryggan, Nordisk kulturfond, Kulturkontakt Nord och EU:s kulturprogram finns också på plats och berättar om vilka möjligheter som finns.  

– Konsten är global. Den rättar sig inte efter nationalstaternas gränser även om det finns statsskick som försöker begränsa och tygla den, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet. Konsten är en effektiv budskapsbärare och dörröppnare och ett verktyg för människor att förstå och påverka sitt eget liv och andras.

Välkomna till informationsträffen!

Konferensen läggs ut i sin helhet under fredagen på Kulturrådets webbplats: www.kulturradet.se

Tid och plats:
Torsdagen den 15 mars klockan 16.00–18.30
Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm

Förhandsanmälan:
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera