Pressinbjudan: Kulturrådet presenterar ny statistik över svenska folkets läsvanor

Kulturrådet bjuder in till en pressträff på Bokmässan i Göteborg om ungdomars bokläsande och biblioteksbesök. Kulturrådet presenterar då ny statistik som visar att andelen ungdomar som läser böcker liksom andelen ungdomar som besöker bibliotek minskar kraftigt. I den äldre delen av befolkningen däremot är andelarna som läser böcker och besöker bibliotek större än tidigare.

Erik Peurell, som är samordnare för statistikfrågor på Kulturrådet, kommer att presentera de nya resultaten. Därefter följer en diskussion om våra läsvanor med författaren Jonas Hassen Khemiri och projektledaren Alejandra Fuentes (som också är styrelseledamot i Statens kulturråd).

Tid: Fredag 26 september, kl. 10.00-10.30
Plats: Kulturrådets monter C02:02, Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Under hösten 2008 kommer Kulturrådet att publicera en samlad volym med statistik om svenska folkets besöks-, konsumtions- och utövandevanor från flera områden i kulturlivet.
Statistiken över nya kulturvanor bygger på specialbearbetningar från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF).

Kontakt:
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 80 anställda.

Prenumerera