Pressinbjudan: Når kulturen de barn som bäst behöver den?

Vem tar ansvar för att kulturen blir en utvecklande kraft i alla barns liv? Barn som har tillgång till engagerade vuxna får ofta möjlighet att ta del av kultur i alla dess former – till eget skapande och kulturupplevelser. Men hur ser det ut för dem som inte är lika lyckligt lottade?
 
Att konst och kultur kan bidra till barns utveckling är de flesta överens om. Sånger, rim och ramsor är avgörande för språkutvecklingen, att spela instrument påverkar hjärnan positivt och dans och rörelse stimulerar motoriken. Barnkonventionen slår fast barns rätt att uttrycka sina åsikter, leva och utvecklas. Genom konsten finns många uttryckssätt. Vad krävs för att länka ihop kulturen med andra behov?
 
Inledning
Kennet Johansson
Generaldirektör Kulturrådet.
 
Moderator
Maja Frankel
Grundare och VD Frankel & Friends – samhällsförändrande konsulter som vill ta till vara på unga som en resurs. Sitter i styrelsen i svenska Unicef.
 
Panel
Barbro Bolonassos
Bibliotekschef på Fisksätra bibliotek. Biblioteket prioriterar barnverksamheten och ingår i en lokal samverkansgrupp för att få en helhetsbild av barnens situation i området.
 
Isak Benyamine
Utvecklingsledare Riksteatern/barn och unga, som arbetar med en rad skolutvecklingsprojekt som rör teater och dramatik, filosofi och kultur.
 
Johanna Ericsson
Projektledare El Sistema-Hammarkullen, Angereds kulturskola, som i samverkan med Göteborgs Symfoniker startat en kör- och orkesterskola El Sistema-Hammarkullen, för barn och ungdomar mellan 4–19 år.
 
Anders Nyman
Psykolog/psykoterapeut, som för närvarande arbetar i vanvårdsutredningen på Socialdepartementet. Var i flera år knuten till Rädda Barnens mottagningar för barn i kris.
 
TID / 12 APRIL / KL 17–18
PLATS / BIO MAURITZ / FILMHUSET
ADRESS / BORGVÄGEN 1–5 / STOCKHOLM
 
Debatten kommer att webbsändas i efterhand på www.kulturradet.se
 
En mångfald av röster och en fri debatt är förutsättningen för en levande demokrati och ett rikt kulturliv.

Ytterligare information
Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
E-post: helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 80 anställda.

Prenumerera