Queer kultur – nationell konferens om hbtq i kulturen

Under två välfyllda konferensdagar om queer kultur presenteras aktuella exempel från normbrytande kulturinstitutioner, exempel som kan inspirera och utmana fler att ta ett steg vidare i arbetet.

Riksutställningars och Kulturrådets undersökningar visar att många av kulturinstitutionerna arbetar med hbtq–frågor, men att de har ett behov av mer kunskap. Det finns också ett behov av att komma vidare från tillfälliga satsningar till att hbtq-frågorna blir en integrerad del av det långsiktiga arbetet.

Att kunna spegla sig i kulturen är betydelsefullt för identitetsbyggande och självkänsla. Inom kulturområdet finns många goda initiativ som lyfter hbtq-personers berättelser, ifrågasätter normer och verkar för att öka öppenheten och respekten i samhället.

En av konferensens talare är guldbaggebelönade Saga Becker, som genom sin roll i filmen Nånting måste gå sönder upplevt hur betydelsefullt det kan vara för människor att kunna spegla sig i kulturen.

– Nånting måste gå sönder har betytt så oerhört mycket för människor. Jag får mejl dagligen, och till och med från personer som skriver att de har valt livet efter att de såg filmen. Att se sig själv representerad i konsten och kulturen är på liv och död många gånger. För hur ska man känna någon mening med någonting om man inte finns, säger Saga Becker.

En annan av talarna på konferensen är Patrik Steorn, intendent och chef för Thielska Galleriet.

– Museerna och arkiven är fyllda av berättelser om liv utanför heteronormen och andra sätt att se på kön. Det är mycket som historiskt har varit osynliggjort på våra kulturinstitutioner, men med nya perspektiv får vi syn på sådant som tidigare varit tystat. Som museichef känner jag ett ansvar att lyfta fram föremål, konstverk, och perspektiv som berättar om Sveriges mångfaldiga historia och samtid, och där har queer kultur en självklar plats, säger Patrik Steorn.

Queer kultur–konferensen arrangeras av Kulturrådet och Riksutställningar, i samarbete med Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet.


19 NOVEMBER – FOKUS PÅ MUSEERNA
Direktsändning: https://youtu.be/DsLOvkyiV0s
Program: www.riksutstallningar.se/content/program-f%C3%B6r-queer-kultur-den-19-november
Pressanmälan
Dennis Josefson, marknadsförare Riksutställningar
dennis.josefson@riksutstallningar.se
Tel: 076 879 19 08

20 NOVEMBER – FOKUS PÅ KULTURLIVET I STORT
Direktsändning: https://youtu.be/wAwLEFRZDt0
Program: www.kulturradet.se/sv/hbtq/Queer-kultur/Program/
Pressanmälan
Helene Oljons, pressekreterare Kulturrådet
helene.oljons@kulturradet.se
Tel: 08 519 264 25

Bakgrund: kulturmyndigheter med regeringsuppdrag inom hbt
2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara strategisk myndighet inom kulturområdet och Riksutställningar fick uppdraget att göra en kartläggning av hbtq-perspektiv i museisektorn, som presenterats i rapporten Museerna och hbtq.

Resultatet från Kulturrådets undersökning om arbete med hbtq-frågor på kulturinstitutioner kommer att presenteras under konferensen. Resultatet från Riksutställningars kartläggning finns publicerade i rapporten ”Museerna och hbtq”. https://www.riksutstallningar.se/content/museerna-och-hbtq

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera