Region Halland får 4,3 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Region Halland har fått 4,3 miljoner kronor.

Region Halland får bidrag för ett flerårigt projekt för att utveckla långsiktiga överenskommelser med länets kommuner om kultur för äldre. Det gäller såväl ett strategiskt tänkande med kompetensutveckling som att utveckla modeller och kulturaktiviteter för äldre. Projektet bygger på det långsiktiga arbete som påbörjades med medel från Kulturrådet 2011.

– En bred samverkan genomsyrar Hallands ansökan, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet, och tankarna överensstämmer väl med vad som anges i Hallands kulturplan 2014-2016. En politisk förankring är ofta avgörande för att goda ansatser ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare Kulturtrådet
Telefon: 08-519 264
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Halland:
Eva Nyhammar
Kulturchef
Region Halland
Tel 035-179889, 0702-10 56 46

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.