Regionförbundet Östsam får 1,5 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Regionförbundet Östsam har fått 1,5 miljoner kronor.

Regionförbundet Östsam får bidrag för ett tvåårigt projekt för att utveckla en hållbar modell för att öka tillgången till kultur för äldre i länet. Det gäller såväl kartläggning av målgruppernas behov och önskemål som metodutveckling av kulturutbudet.

– Regionförbundet strävar efter en bred samverkan med regionens institutioner och kommuner, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet, och planerna integreras med arbetet med den kommande kulturplanen. En politisk förankring är ofta avgörande för att goda ansatser ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Hndläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson i Regionförbund Östsam:
Anne Hederén
Telefon: 013-262 762, 0702-637 376

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.