Samtliga län får stöd för utveckling av regional kulturverksamhet

Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. 67 projekt från hela landet får stöd och alla 21 län är representerade.

Projekten som prioriterats i år handlar i hög grad om breddad delaktighet, samarbeten mellan regioner och samtida konst. 20 av de 67 utvecklingsprojekten gäller bild-och formkonst och området är på fortsatt stark frammarsch i hela landet. Den geografiska spridningen får också stort genomslag i årets fördelning. Skåne har gjort en stark ansökningsomgång, hela nio av de beviljade projekten finns där. Östergötland står bakom sex beviljade ansökningar. Blekinge, Norrbotten, Sörmland, Värmland och Örebro fem projekt vardera.

– Utvecklingsbidragen har en starkt vitaliserande effekt på kulturlivet i hela Sverige, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Det är ofta de regionala projekten som driver fram konstnärlig förnyelse och nyskapande inom de olika konstformerna.

Kulturrådet prioriterar projekt som är metodutvecklande inom sin konstform och har strategisk och nationell betydelse för området. Det handlar ofta om konstnärliga utvecklingsprojekt som har effekter utöver de enskilda verksamheternas behov. Den regionala förankringen och kopplingen till de regionala kulturplanerna är särskilt betydelsefull vid fördelning av utvecklingsbidrag.

Ytterligare information
Jelena Jesic
Koordinator
Telefon 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Utvecklingsbidragen har en starkt vitaliserande effekt på kulturlivet i hela Sverige. Det är ofta de regionala projekten som driver fram konstnärlig förnyelse och nyskapande inom de olika konstformerna.
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet