Skolor i Gävleborg får tre miljoner för kultur

Gävleborgs skolor får nästan tre miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas över 11 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. Sex kommuner samt en fristående skola får bidrag.

 – Det är roligt att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, även 6-åringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet. Att elevinflytandet ökar är en annan glädjande utveckling. På många håll har eleverna egna kulturombud som bidrar med kunskap och erfarenhet.

Precis som i övriga landet står elevernas eget skapande ofta i fokus. Drama och konst är de populäraste uttrycksformerna i Gävleborg, och man vill även satsa på språkutveckling i form av litteratur, läsande och berättande. Hälsingegårdarna som är utsedda av UNESCO som världsarv syns också i Skapande skola-ansökningarna.

Gävle kommun får hela den ansökta summan om 2,1 miljoner kronor för varierande kulturupplevelser för alla sina 8 292 elever. Även Nordanstig får hela sitt sökta belopp på 260 000 kronor. Det ska räcka till kommunens 800 elever. En långsiktig kulturhistorisk satsning planeras. Även Bollnäs planerar att levandegöra sitt kulturarv och integrera det i undervisningen för sina högstadieelever. För det får de 147 000 kronor.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Gävle kommun:
Monica Wallman, kulturpedagogisk samordnare
Telefon: 026-17 93 82, 026-17 93 82
E-post: monica.wallman@gavle.se

Nordanstigs kommun:
Eva Klang, rektor
Telefon: 073-270 66 37

Bollnäs kommun:
Anders Rosengren, tf kulturchef
Telefon: 0278-257 60, 070-340 75 75

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera