Södermanland får 4,3 miljoner till kultur i skolan

Åtta kommuner och tre fristående skolor i länet har sökt och fått Skapande skola-medel för läsåret 2014/2015. Totalt beviljar Kulturrådet 4 300 000 kronor till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs nio. Drygt 18 000 elever beräknas delta i kulturinsatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Eskilstuna kommun får 1 990 000 kronor till en mängd projekt. Pengarna används bland annat till projektet School of the Art och till elevernas eget skapande inom musik, drama och bild. Det blir också författarbesök i alla stadier med berättande och eget skrivande. Torshälla stadsdelsförvaltning får 210 000 kronor för projekt där barns egna berättelser står i centrum.
Katrineholms kommun får 590 000 kronor. En del av pengarna ska gå till Skapande matte. Dessutom ska nyanlända elever få möjlighet att ta del av Kulturslussen med olika konstformer. Man satsar också på sago- och integrationsprojektet Hej kompis. Det sker i samarbete med Skogsborgsskolan.

– Katrineholms kommun har en stor andel nyanlända elever, därför vill man särskilt satsa på integrationsprojekt. Ett antal delprojekt handlar också om internationalisering och en ökad vidsyn, konstaterar Ewa Dahlberg, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Ewa Dahlberg, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 50
E-post: ewa.dahlberg@kulturradet.se

Lokal kontakt
Anne-lie Andersson Leweby, verksamhetsutvecklare, Eskilstuna kommun
Telefon: 016-7102454
E-post: anne-lie.leweby@eskilstuna.se

Lennart Ejeby, Kulturskolechef, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-48 82 16
E-post: lennart.ejeby@katrineholm.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.