Stöd till bild- och formkonst

Kulturrådet fördelar den här omgången stöd till tio aktörer inom bild- och formkonst. Nio av de tio riktar sig till barn och unga. 
– Det är glädjande att se så många projekt där barn och unga får delta samt ta del av professionell konst och design, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

  • Kulturföreningen Artplant i Västernorrland tilldelas medel för workshops med ungdomar, skolor och familjer i samband med en utställning av den indonesiske konstnären Heri Dono.
  • Design Lab S i Stockholm får stöd för projektet Design Arkiv S, också för barn och unga. Här ställs frågor om museers samlingar, kulturarv och artefakter.
  • Sisters of Jam och Galleri Syster beviljas bidrag för två projekt där båda samarbetar med feministiska nätverk i USA respektive Tyskland.

Kulturrådet konstaterar att de beviljade ansökningarna erbjuder både nationella och internationella mötesplatser för erfarenhetsutbyte och konstnärlig utveckling. Sammantaget bidrar medlen till att såväl svensk som internationell publik får möjlighet att ta del av konstuttryck av hög kvalitet.

Sammanlagt fördelas närmare 1,5 miljoner kronor den här omgången.

Ytterligare information
Anna Livén West
Handläggare
Tel: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressansvarig
Tel: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera