Välkommen till invigning av Åsa Herrgårds skulpturala gestaltning för Partille KulturrumMarie Holmgren, projektledare Statens konstråd och Åsa Herrgård,konstnär berättar om den tredelade skulpturgruppen Välkommen, Det gyllene trädet och Kapplöpning.

Åsa Herrgårds tredelad skulpturgrupp i varmförzinkade, bemålade metallrör, laminerat glas och granit är placerade på torget, gångvägen och i anslutning till Partilles nya Kulturrum.

Åsa Herrgårds skulpturer refererar till Partilles historia. Skulpturen Välkommen har organiska, spiralformade metallrör som påminner om verksamheten i den kabelfabrik som förut låg här.
På torget står Det gyllene trädet på en sockel av granit och med en solfjädersformad krona. I trädets kärna finns inskriptioner i laminerat glas, beskrivande de träd och buskar i orangeriets slottsträdgård, som tillhörde Partille slott på 1700-talet. Från torget kan man också se skulpturen Kapplöpning, gjord i metallrör. Den är inspirerad av ett foto av en jockey som med sin häst hoppar över ett hinder och minner om den hästkapplöpningsbana som fanns på denna plats för 100 år sedan. Partille Kulturrum är ett nytt kulturhus, som kommer att innehålla en teaterscen, bibliotek, kulturskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, Ungdomens hus, café/ restaurang och utställningar.

Konstprojektet är ett samarbete mellan Partille kommun och Statens konstråd.

Pressbilder: se www.statenskonstrad.se under press, lösenord: skrd

För mer information kontakta Statens konstråds projektledare Marie Holmgren, 0733- 31 90 80

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar