Värmland får 6,4 miljoner till kultur i skolan

15 kommuner i Värmlands län har sökt och fått Skapande skola-medel. 6,4 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Nästan 27 000 elever beräknas delta i insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Arvika kommun får 550 000 kronor för att arbeta med bland annat dans, foto, opera, författarbesök, konst, drama och konsthantverk. 2 450 elever kommer att omfattas av satsningarna. Munkfors kommun får 105 000 kronor för 379 elever, för att arbeta med bland annat drama, teater, sång och film. Sunne kommun får 470 000 kronor för att arbeta med bland annat film, bild, dans, teater och opera. Drygt 1 800 elever kommer ta del av satsningarna.

– Alla kommuner arbetar starkt med delaktighet där elevers förslag och önskemål resulterat i att i stort sett alla konstområden finns representerade, säger Kulturrådets handläggare Nina Andersson Tallec.
Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Ann-Charlotte Axelsson, Arvika kommun
Telefon: 070-516 60 34
E-post:  ann-charlotte.axelsson@arvika.se

Anna Falk, Munkfors kommun
Telefon: 0563-541102
E-post:  anna.falk@munkfors.se

Tuula Dajen, Sunne kommun
Telefon: 070-3954220
E-post:  tuula.dajen@sunne.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.