Västmanland får 3,6 miljoner till kultur i skolan

Västmanlands skolor får 3,6 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter vid detta fördelningstillfälle. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas över 16 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. Åtta kommuner får bidrag.

- Det är glädjande att ännu fler elever nu får del av starka kulturupplevelser i skolan, från och med i år även sexåringarna, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Dans, konst, drama med eleverna samt att skapa film är mest populärt. Litteratur och skrivande är också vanligt återkommande i ansökningarna. 

I år var första gången som Skapande skola även omfattar förskoleklass och det har Västmanlands skolhuvudmän tagit fasta på. Sex av åtta ansökningar inkluderar förskoleklass.

Köpings kommun kommer att arbeta med en rad olika konstformer men med stor tonvikt på dans. I övrigt görs exempelvis ett konstprojekt som kopplar samman både konst, geometri, färg och matematiska begrepp. På Nyckelbergsskolan vill en årskurs anlita en konstnär för att arbeta med sagor, troll och älvor medan en annan årskurs vill arbeta i raku-teknik med en keramiker. Köpings kommun har beviljats hela det sökta beloppet om 420 000 kr. 

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 16
E-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Köpings kommun
Lina Ekdahl, Barnkulturansvarig
Telefon: 0221-256 78, 070-540 81 75
E-post: lina.ekdahl@koping.se

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.

Prenumerera