Västmanlands län får nästan 1,5 miljoner till kultur för äldre

Kulturrådet har nyligen fördelat närmare 30 miljoner kronor för att stärka äldre människors möjlighet att delta i kulturlivet. Landstinget Västmanland får 1 460 000 kronor.

Landstinget Västmanland får bidrag för ett flerårigt projekt för att utveckla tillgången till kultur för äldre. Man ska dels arbeta strategiskt med att kartlägga lokala och regionala förutsättningar och resurser och skapa ett nätverk för kultur för äldre i Västmanland, dels ge möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande för äldre inom länet. Utbildningsinsatser för olika målgrupper ingår också.

– Tankarna i ansökan stämmer väl överens med regionens kulturplan 2014-2016, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. En politisk förankring är ofta avgörande för att ambitionerna ska kunna förverkligas.

Kulturrådet har i sin bidragsgivning prioriterat övergripande, strategiska ansökningar med medfinansiering och med en forskningsanknytning som ett extra plus.

– Forskningsresultat om kulturens påverkan på välmåendet finns ju – nu behöver de omsättas i praktiken. Det är viktigt att stödja en metodutveckling för att kulturen ska kunna möta vården och omsorgen på deras villkor, säger Tua Stenström.

Ytterligare information
Tua Stenström
Handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson, landstinget Västmanland:
Lena Karlström
Tel: 021-17 34 53, 070-393 60 40

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.