Västra Götaland får 30 miljoner till kultur i skolan

43 kommuner, tio stadsdelsnämnder och 13 fristående skolor i Västra Götalands län har fått Skapande skola-medel. Drygt 30 miljoner kronor går till kulturprojekt för elever från förskoleklass till årskurs 9 nästa läsår. Över 137 000 elever beräknas delta i insatserna.

– Det är glädjande att så många skolor väljer att engagera sig i Skapande skola, trots att många olika åtgärder just nu konkurrerar om tiden, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet. Jag är övertygad om att eleverna genom att möta kultur kan få igång sitt eget fria och kreativa skapande.

Tjörns kommun får 400 000 kr för att arbeta med konstnärer och kulturpedagoger tillsammans med eleverna. Syftet är att arbeta fram ett offentligt verk, en händelse eller installation. Eleverna utgår från en plats i närmiljön.

Lysekils kommun får 350 000 kronor för att arbeta med författarbesök, serietecknande, konst och dans.

– Ett stort antal kommuner, stadsdelsnämnder och friskolor arbetar med elevernas delaktighet.  Elevernas förslag och önskemål har resulterat i att ett flertal konstområden finns representerade. Tjörn och Lysekils kommuner har ett särdeles fint arbete med både elevdelaktigheten och långsiktigheten, säger Kulturrådets handläggare Nina Andersson Tallec.

Kulturrådet har fördelat ca 180 miljoner kronor i Skapande skola-medel till 369 skolhuvudmän i hela landet. Fler än 770 000 elever i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9 berörs. Skapande skola-medlen är ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Kontakt
Nina Andersson Tallec, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 75
E-post: nina.andersson.tallec@kulturradet.se

Lokal kontakt
Rickard Wennerberg, Lysekils kommun
Telefon: 070- 620 90 87
E-post: rickard.wennerberg@lysekil.se

Åsa Jansson, Tjörns kommun
Telefon: 0766-341218
E-post:  asa.jansson@tjorn.se

Taggar:

Om oss

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. Inom ramen för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter: fördela bidrag, sammanställa underlag för kulturpolitiska beslut samt att informera om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet leds av en styrelse och har ca 90 anställda.