E-bokutlåningen på folkbiblioteken ökar starkt.

Antalet utlånade e-böcker från folkbiblioteken ökade med 38 procent mellan 2010 och 2011 och mellan 2009 och 2011 med 134 procent. Samtidigt ligger utlåningen av fysiska medier kvar på samma nivå jämfört med föregående mätning. Det visar den preliminära sammanställningen av 2011 års folkbiblioteksstatistik från Kungliga biblioteket.

Zlatan och ny teknik bakom ökningen

Mellan mätningarna för åren 2010 och 2011 gick utlåningen av e-böcker upp med 38 procent. Det går inte att avgöra exakt vad ökningen beror på, troligen finns det flera förklaringar. Den mediala uppmärksamheten kring utlåningen av Zlatan Ibrahimovics självbiografi, ett större utbud av e-böcker från förlagen och en ökad försäljning av e-bokläsare och surfplattor kan ha bidragit till ökningen.

Fysiska lån ligger still

Den preliminära sammanställningen av 2011 års folkbiblioteksstatistik visar också att den totala utlåningen från folkbiblioteken som är jämförbar med föregående års mätning ligger i stort sett oförändrat på 69 miljoner lån. Majoriteten av lånen, 82 procent, är fortfarande någon form av tryckt bok, tidning eller tidskrift. Mediebeståndet är oförändrat drygt 39 miljoner medier, den minskning av beståndet av tryckta medier som kunde noteras mellan åren 2009 och 2010 har avstannat.

Nedläggning av filialer har planat ut

De tidigare nedläggningarna av ett stort antal folkbiblioteksfilialer som noterades 2010 har inte fortsatt 2011. Folkbiblioteken rapporterar nu att fler årsarbeten utförs på biblioteken 2011 än 2010. Det totala antalet anställda personer har ökat något, det är främst utbildade bibliotekarier som anställts.

Slutliga uppgifter i juni 2012

Den preliminära statistiken baseras på svar från 280 av 290 folkbibliotek. Slutliga uppgifter publiceras i samband med rapporten 2012-06-12. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik, produkt KU0101.

Preliminär korttabell över centrala variabler för Sveriges folkbibliotek 2009–2011:

Antal 2009 2010 2011
Bestånd tryckta böcker 38,1 miljoner 36,4 miljoner   36,2 miljoner
Bestånd AV-medier 3,6 miljoner 3,5 miljoner   3,3 miljoner
Utlån tryckta medier 58,4 miljoner 57,4 miljoner 57,4 miljoner    
Utlån AV-medier, inkl. e-bok men ej e-musik 12,0 miljoner 11,5 miljoner 11,7 miljoner
Fysiska besök 67,8 miljoner 67,3 miljoner 67,3 miljoner  
Aktiva låntagare 2,8 miljoner 2,8 miljoner 2,8 miljoner  
Årsverken 4 715 4 589 4 695
Antal filialer och huvudbibliotek 1260 1 214 1 212

Undersökningen finns redovisad per kommun i excel-format på
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2011/

Mer information om pågående statistikinsamlingar avseende skolbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek http://biblioteksstatistik.kb.se/

Christina Jönsson Adrial
Enhetschef Utveckling och samordning
010-709 36 42

Cecilia Ranemo
Statistikhandläggare Utveckling och samordning
010-709 36 39


Taggar:

Om oss

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier.

Dokument & länkar