IVA-seminarium 13 april i Göteborg: Kemins betydelse för framtidens batterier

Elbilar, bärbara datorer och pacemakers... alla kräver olika typer av batterier som ställer olika krav på kemin. På detta seminarium presenteras och diskuteras framtidens batterier ur kemins perspektiv: intressanta material, nya kemier för dagens teknik och säkerhet ur ett användarperspektiv.

Kemin har en viktig roll att spela för att tillfredställa samhällets ökande batteriberoende. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samlar här några av Sveriges främsta experter för att presentera och diskutera kemins roll för batteriutveckling idag och hur denna roll kan optimeras för framtiden.

Vi hoppas kunna ”stöta och blöta” i den kemiska batterivärlden – batterianvändare ställer höga krav, men kemin kan leverera: allt ifrån nya variationer på Li-jonbatterier till revolutionerande saltpappersbatterier.

Program:
Framtidens batterier
Dr Helena Berg, Volvo

Vad gör ett material intressant för batterier – historia och framtida koncept
Professor Kristina Edström, Uppsala universitet

Nya kemier för ”gammal” teknik – vad händer inom Li-jonbatteriområdet?
Docent Torbjörn Gustafsson, Uppsala universitet

Li-jonbatterisäkerhet ur ett användarperspektiv
Dr Annika Ahlberg Tidblad, Lutab

Salt-pappersbatteriet – framtidens koncept?
Dr Carl-Johan Rydh, ETC AB

Summering & reflektioner
Diskussionsledare Helena Berg, Volvo

Tid: Onsdagen den 13 april 2011, kl. 15:00-18:00
Plats: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Anmälan görs via denna länk: http://www.iva.se/press/Kalendarium/Kemins-betydelse-for-framtidens-batterier/Anmalan-seminarier/


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se