IVA-seminarium 27 april:

Den svenska börsens minskande betydelse för svensk ekonomi

EU-inträdet och globaliseringen påverkar på olika sätt förutsättningarna för bolagsstyrningen av svenska börsnoterade företag. Import av regelverk med sina rötter i andra system har ofta ett vällovligt syfte, men det är inte säkert att förutsättningarna för en effektiv bolagsstyrning av svenska börsnoterade företag stärks.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Ulf Jakobsson, docent och forskare i nationalekonomi, verksam vid IFN visar vid detta seminarium att nya regelverk i Sverige och Europa långsamt urholkar den svenska kontrollägarmodellen. Regler som fungerar i de anglosachsiska länderna kan få ödesdigra konsekvenser i Sverige.

Opponenter är Ramsay Brufer, Alecta och Kerstin Hermansson, Svenska Fondhandlareföreningen.

Vid detta seminarium ställs frågan vad som kan göras för att den svenska börsen även i fortsättningen ska vara en vital del i en dynamisk ekonomi.

Välkommen!
Gabriel Urwitz, ordförande IVAs avd IX, Ekonomi

Tid: Onsdagen den 27 april 2011, kl. 18:00–19:30
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Anmälan görs via denna länk: http://www.iva.se/press/Kalendarium/Den-svenska-borsens-minskande-betydelse-for-svensk-ekonomi/Anmalan-seminarier/


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Prenumerera