IVAs Guldmedalj till uppfinnaren som bland annat skapade stenten

Varje år delar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ut ett antal guldmedaljer till mycket förtjänta personer inom forskning och näringsliv. I år går en av guldmedaljerna till Hans Wallstén, uppfinnare och serieentreprenör. Wallstén skapade bland annat stenten, eller ”Wallstent®”, för att öppna förträngningar i kroppen, till exempel i blodkärl, utan öppen kirurgi.Hans Wallstén. Fotograf Peter Ringström.


Förutom Wallstent® har Wallstén bland mycket annat uppfunnit och lett kommersialiseringen av Billblade (en unik metod för pappersbestrykning), Duroblade® (en metod för kerambeläggning av kallvalsade stålband för minskning av slitaget inom pappers- och grafisk industri) och Cavaterm™ (för behandling av vissa typer av blödningar hos kvinnor).

 Att uppfinna något som är annorlunda och bättre, kombinerat med mitt breda intresse för forskning och ny teknik har drivit mig hela livet, säger Wallstén som förklaring till att han uppfunnit processer och produkter inom så många områden.

Hans Wallstén är född i Östersund 1923 och blev civilingenjör i maskinteknik på Chalmers tekniska högskola 1950. Han arbetade ett tag på SAF innan han kom till Billingsfors-Långed i Dalsland, där han hade olika befattningar genom åren. 1965 utsågs han till bruksdisponent och vd för Fengersfors bruk.

1968 lämnade Wallstén sin industriella karriär för en bana som uppfinnare på heltid. Han tackade ja till ett erbjudande från Albert Bonnier Jr. att starta utvecklingsbolaget Inventing i Säffle. Arbetet, som fortfarande bedrivs där, byggde på Billblade och dess efterföljare, som blev en stor exportframgång.

1973 flyttade Wallstén till Schweiz och byggde upp ett utvecklingscentrum för att leda framtagandet och kommersialiseringen av nya uppfinningar, såsom Wallstent®. Stenten består i ett självexpanderande implantat i form av ett elastiskt rör av vävda metalltrådar, som förs in i kroppen med en kateter – ofta med lokalbedövning – för att på plats expandera och öppna förträngningar i olika kärl i kroppen. Efter många års forskning och studier utfördes så 1986 världens första stentimplantation på en patient med svåra hjärtproblem. Utvecklingen gick sedan snabbt. Wallstent® kom att förändra behandlingen inom kardiologi och det vaskulära systemet men även urologi och gastroenterologi. Uppfinningen har fått många efterföljare. Idag utförs miljontals implantationer per år.

Wallstén startade 1990 vid 67 års ålder Wallsten Medical för utveckling av sin uppfinning Cavaterm™ inom gynekologin för behandling av vissa blödningar. Metoden är snabb och enkel att utföra och ersätter i många fall kirurgi, så patienten slipper påfrestningen och efterföljande sjukhusvistelse.

Kännetecknande för ovan uppräknade uppfinningar är att de varit unika inom sina områden och därför kunnat skyddas med starka patent. Wallstén har sammanlagt ett hundratal patent inom sina olika verksamhetsområden. Han har tilldelats Albert Bonnier Jr:s Innovationspris tre gånger och fick Gustaf Dalén-medaljen 1995 från Chalmerska Ingenjörsföreningen. Han utsågs till hedersledamot i Seldingersällskapet 1995 och blev teknologie hedersdoktor på Chalmers tekniska högskola 2005.


För mer information, kontakta:
Joakim Rådström, pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se
Telefon: 08-791 29 39     Mobil: 073-656 76 17

www.iva.se

 


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Dokument & länkar