Ökad kunskap i naturvetenskap och teknik i svenska skolor

Hundra kommuner har nu anslutit sig till skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA. En ökad efterfrågan från skolor som behöver stöd för att jobba med naturvetenskap och teknik är påtaglig.

Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare inom förskola och grundskola. NTA initierades av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, och bygger på ett amerikanskt koncept. Först ut var Linköpings kommun 1997. Den hundrade kommunen är Ängelholms kommun.

Modellen för skolutvecklingen är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

      När vi startade var målet att just engagera hundra kommuner. Att det har tagit fjorton år att komma hit beror på flera faktorer, inte minst kommunernas ekonomi. Idag märker vi en ökad efterfrågan från skolor som behöver stöd för att jobba med naturvetenskap och teknik i lägre åldrar. Vår nya målsättning är därför att alla ska känna till att vi finns, säger Marja Andersson som är verksamhetschef på NTA Produktion och Service.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande 
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet 

Mer information om NTA finns på http://www.nta.kva.se

För ytterligare information:
Cecilia Borglin, tf pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 2939, 072-22 77 884
E-post: cecilia.borglin@iva.se

Marja Andersson, verksamhetschef
NTA Produktion och Service
Telefon: 08-673 95 21
E-post: marja.andersson@kva.se


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Dokument & länkar