Snabbare tillväxt och fler jobb hos företagen i klustret Future Position X

Företagen i klustret Future Position X i Gävle växer snabbare och anställer fler än övriga företag i länet. En hög effektivitet hos företagen i klustret ger en god grund för fortsatt sysselsättningsökning. Det visar en ny studie som gjorts inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Företag i många kluster, däribland Future Position X, växer snabbare än de som står utanför gemenskapen. Det framkommer av en ny studie som gjorts inom ramen för projektet Innovation för tillväxt som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

GIS-klustret Future Position X består av 35 medlemmar med sammanlagt drygt 25 000 anställda. Den aktuella studien berör de små och medelstora företagen inom klustret, och den visar att medlemsföretagen sammantaget har ökat antalet anställda med över 50 procent, från drygt 700 till nästan 1200 personer på fem år. Detta är en betydligt bättre utveckling än regionens företag generellt. Även omsättningen har vuxit med över 50 procent. Motsvarande siffra för företagen utanför klustret är drygt 20 procent.

  Vi hade en idé om att för BRÅ ta fram en interaktiv karttjänst över våldsbrotten i centrala Gävle. Med hjälp av nätverket och den tekniska och affärsmässiga expertis som Future Position X huserar så utvecklades den ursprungliga enkla idén till ett avancerat analysverktyg åt räddningstjänsten. Processen vi har gått igenom visar på kraften och poängen med kluster, säger Lars Göransson i företaget Soft Security som ingår i Future Position X.

Den kritiska massan av företag i ett kluster som Future Position X skapar nya möjligheter och öppnar dörrar som ett enskilt företag inte klarar av på egen hand. Resultatet blir nya affärsmöjligheter för de enskilda företagen och ökad kompetens inom regionen.

  Växande kluster bygger på att människor möts. Mötena måste präglas av tillit och förtroende, vilket är grunden för en långsiktig utveckling. För att kunna attrahera och behålla kompetens inom en region är det viktigt att företag kan samverka trots att de sinsemellan är konkurrenter. Ett attraktivt näringsliv är också viktigt för att en region ska kunna utvecklas och det i sin tur gynnar de lokala företagen, säger chefen för Future Positon X, Johan P Bång.

Studien ”Effektmätning av kluster med Simplermetoden” är genomförd av Grufman Reje Management på uppdrag av IVAs projekt Innovation för tillväxt. Den presenteras på Nationella klusterkonferensen i Karlstad den 8 februari 2011. Konferensen arrangeras av Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

För ytterligare information:
Cecilia Borglin, tf pressansvarig Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 2939, 072-22 77 884
E-post: cecilia.borglin@iva.se

Johan P Bång, klusterledare Future Position X
Telefon: 070-209 45 25
E-post: johanpb@fpx.se


Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även
www.iva.se.

Taggar:

Om oss

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se

Prenumerera

Dokument & länkar