22 framgångsrika forskare och lärare belönas med 24,7 miljoner kronor på Kungl. Vetenskapsakademiens 192:a Högtidsdag den 5 april

Belöningarna delas ut fredagen den 5 april kl.17.00, Grünewaldsalen, Konserthuset, Stockholm.

Göran Gustafssonprisen 2013, 23 750 000 kronor (fördelat på fem prisområden: matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin).
Pristagarna offentliggörs under en presslunch på Vetenskapsakademien torsdag den 4 april.

Ingvar Lindqvistprisen 2013, 280 000 kronor (fördelat på fyra prisområden), tilldelas
Heléne Andersson Duran, Anna Carlén, Annika Gustafsson, Carina Hägervik, Anna Kristiansson och Helena Norup, Runby skola, Upplands Väsby samt
Anita Norén och Ketty Åman Mattila, Breddenskolan, Upplands Väsby (matematik),
Christofer Danielsson, Gärdesskolan, Sollentuna (kemi),
Lisa Carlsson, Folkungaskolan, Linköping (biologi),
Sten Forsman och Pernilla Sjöberg, Sigtuna Skolan Humanistiska Läroverket, Sigtuna (NO)
”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2013 (biologi), 275 000 kronor, tilldelas Mattias Jakobsson, docent, Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet,
”för hans storskaliga genetiska undersökningar av människans demografiska historia”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2013 (medicin), 180 000 kronor, tilldelas Maria Masucci, professor i virologi, Karolinska Institutet,
”för betydelsefulla bidrag till vår förståelse om hur virus kan vara involverade i utvecklingen av många cancersjukdomar. Hennes studier har visat att vissa virus, som ofta ger symptomlösa långvariga infektioner, lurar kroppens immunsystem och reglering av celldelning och därigenom kan bidra till utvecklingen av cancerceller.”

Wallmarkska priset 2013 (matematik), 120 000 kr, tilldelas Kaj Nyström, professor i matematisk analys, Matematiska institutionen, Uppsala universitet,
”för hans arbeten inom icke-linjär harmonisk analys, speciellt studiet av p-Laplaceoperatorn för randvärdesproblem med låg regularitet”.

Gregori Aminoffs pris 2013 (kristallografi),100 000 kronor, att delas lika mellan pristagarna, tilldelas Carlo Gatti, fil. dr, Institute of Molecular Sciences and Technology, Italian National Research Council (CNR-ISTM), Milano, Italien och Mark Spackman, professor, University of Western Australia, Crawley, Australien
”för utvecklandet av experimentella och teoretiska metoder för att analysera elektrondensitet i kristaller, och användandet av desamma för att fastställa molekylära och kristallina egenskaper”.

Presskontakt:
Perina Stjernlöf, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner
Twittra det här